37 Platser

2012 samlade vi runt 15 konstnärer, arkitekter, trädgårdsmästare, koreografer och musiker till ett stort publikt konstprojekt i det gamla valsverket och i omgivningarn av Wij Trädgårdar. Avsikten var att bearbeta hur vi förhåller oss till platser vi skyndar förbi eller sådana där vi vill stanna och känna oss hemma. Hur påverkas vi av platsen och hur påverkar vi den? Kan vi leva i ett hållbart samspel med en plats eller kan vi bara exploatera vår omgivning?


Där fanns verk av Margret Morton, Sune Jonsson, Love Enqvist, Mandi Gavois, Ingo Vetter, Annette Weiser, Anna Asplind, Joel Alter, Malin Holmberg, Victor Marx, Malin Wedrén, Ola Green, barn från fritids på Gäverängeskolan i Ockelbo och föreningens medlemmar.

Copyright @ All Rights Reserved