Konst & Landskap driver "eko-torget" en grön expo och butik för miljösmarta produkter. Projektet har stöd av Leader Gästrikebygden och EUs  landsbygdsfond. Eko-torget öppnar för säsongen i juni. Gå till eko-torget!


I samverkan med Stiftelsen Wij Trädgårdar och Destination Ockelbo planerar Konst & Landskap 2022 ett antal utställningar och konstprojekt på Wij Trädgårdar och Wij Valsverk. Se mer om konsten